image
PREKEN

Goodbye fear

Casper Moerland

10 november 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • Romeinen 5:8

  Romeinen 5

  85:8 Rom. 3:25-268:32Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

 • Hebreeën 2:1-10

  Hebreeën 2

  21Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken.

  2Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde,

  3hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord?

  4Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.

  5Welnu, de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld.

  62:6-8 Ps. 8:5-7Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?

  7U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, (2:7) hem met eer en luister gekroond – Andere handschriften lezen: ‘hem met eer en luister gekroond, en u hebt hem aangesteld over het werk van uw handen’.

  82:8 1 Kor. 15:27alles hebt u aan hem onderworpen.’ Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;

  9wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

  10Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren.

 • Romeinen 6:14

  Romeinen 6

  14De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

 • Genesis 1:26-27

  Genesis 1

  261:26 Gen. 5:11 Kor. 11:7Ef. 4:24Kol. 3:10God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

  271:27 Gen. 9:6Mat. 19:4Marc. 10:6Jak. 3:9God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

 • Hebreeën 2:14-16

  Hebreeën 2

  142:14-15 2 Tim. 1:10Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,

  15en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

  16Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.

 • Johannes 5:24

  Johannes 5

  245:24 Joh. 3:181 Joh. 3:14Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

 • Johannes 11:25-26

  Johannes 11

  2511:25 Joh. 5:218:51Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

  26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

 • Efeziërs 2:4-6

  Efeziërs 2

  4Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,

  52:5 Kol. 2:12-13heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

  6Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

 • Hebreeën 2:17-18

  Hebreeën 2

  17Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.

  182:18 Mat. 4:1-11Hebr. 4:15Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.