image
PREKEN

Leibe macht frei

Casper Moerland

10 februari 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • Romeinen 13:8-9

  Romeinen 13

  8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

  913:9 Ex. 20:13-17Lev. 19:18Deut. 5:17-21Mat. 19:1922:39Gal. 5:14Jak. 2:8Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

 • Lucas 10:25-28

  Lucas 10

  2510:25-28 Mat. 22:34-40Marc. 12:28-3410:25 Luc. 18:18Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’

  26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’

  2710:27 Lev. 19:18Deut. 6:5Mat. 19:19Rom. 13:9Gal. 5:14Jak. 2:8De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

  2810:28 Lev. 18:5‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’

 • 1 Timoteüs 1:3-11

  1 Timoteüs 1

  3Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen

  41:4 1 Tim. 4:72 Tim. 2:234:4Tit. 3:9en zich verdiepen in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven heeft.

  5Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.

  6Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos gepraat.

  7Zij willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren.

  8Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt.

  9We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars,

  101:10 2 Tim. 1:134:3Tit. 1:92:1ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,

  111:11 1 Tes. 2:4Tit. 1:3die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.

 • Matteüs 5:17

  Matteüs 5

  175:17 Rom. 3:3113:8-10Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

 • Galaten 5:1-3

  Galaten 5

  515:1 Joh. 8:36Hand. 15:10Gal. 2:4Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

  2Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten.

  35:3 Deut. 27:26Rom. 2:25Jak. 2:10Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.

 • Galaten 5:9

  Galaten 5

  95:9 1 Kor. 5:6Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.

 • 1 Petrus 3:13

  1 Petrus 3

  13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

 • Galaten 3:22-24

  Galaten 3

  223:22 Rom. 3:9-2011:32Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.

  23Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.

  243:24 Gal. 2:16Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.