image
PREKEN

Overwinningsleven

Casper Moerland

28 juli 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • 1 Korintiërs 10:13

  1 Korintiërs 10

  13U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

 • Romeinen 8:28

  Romeinen 8

  288:28 Ef. 1:11Jak. 1:12En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

 • Johannes 17:11 & 21-23

  Johannes 17

  11Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

  2117:21 Joh. 10:30,38Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

  22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij:

  2317:23 Joh. 5:2010:1715:9ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

 • Efeziërs 6:10-17

  Efeziërs 6

  10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

  116:11 Jak. 4:71 Petr. 5:8-9Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

  12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

  13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

  146:14 Jes. 11:559:17Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,

  156:15 Jes. 52:7de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,

  16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.

  176:17 Jes. 59:171 Tes. 5:8Hebr. 4:12Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

 • Deuteronomium 7:1-4

  Deuteronomium 7

  717:1-5 Ex. 34:11-167:1 Deut. 4:38Hand. 13:19Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u.

  27:2 Ex. 23:32-33Recht. 2:2Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen.

  37:3 Recht. 3:5-6Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon.

  47:4 1 Kon. 11:1-4Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen.

 • Johannes 17:14-16

  Johannes 17

  1417:14 Joh. 15:18-19Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor.

  15Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.

  16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.

 • 1 Petrus 2:6 & 9-10

  1 Petrus 2

  62:6 Ps. 25:3Jes. 28:16Rom. 9:33In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’

  92:9 Ex. 19:5-6Deut. 4:20Jes. 9:143:21Ezech. 37:23Hand. 26:18Tit. 2:14Op. 1:6Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

  102:10 Hos. 2:25Rom. 9:25Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

 • Filippenzen 4:12-13

  Filippenzen 4

  12Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.

  134:13 2 Kor. 12:9-10Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.