Geen video beschikbaar image
PREKEN

There's new wine

Casper Moerland

9 september 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

Casper Moerland

Bekijk meer preken van Casper Moerland →
 • 2 Korintiërs 5:17

  2 Korintiërs 5

  175:17 Jes. 43:18-19Gal. 6:15Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

 • Kolossenzen 1:13

  Kolossenzen 1

  13Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,

 • Lucas 5:33-39

  Lucas 5

  335:33-39 Mat. 9:14-17Marc. 2:18-22Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’

  34Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is?

  35Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’

  36Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past.

  37En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan.

  38Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan.

  39Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’

 • 1 Korintiërs 13:4-7

  1 Korintiërs 13

  413:4-7 Rom. 13:10De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

  5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,

  6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.

  7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.