Geen video beschikbaar image
PREKEN

Hmm... Ik mis wat!

David Schijve

16 september 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

David Schijve

Bekijk meer preken van David Schijve →
 • Psalmen 23:1-6

  Psalmen 23

  23123:1-2 Ezech. 34:11-1623:1 Jes. 40:11Joh. 10:11-16Een psalm van David.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

  2Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

  3hij geeft mij nieuwe kracht (23:3) hij geeft mij nieuwe kracht – Ook mogelijk is de vertaling: ‘hij brengt mij behouden terug’. en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.

  423:4 Jes. 50:10Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

  5U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

  623:6 Ps. 27:4Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

 • Matteüs 9:35-39

  Matteüs 9

  359:35 Mat. 4:23Marc. 1:39Luc. 4:43-44Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.

  369:36 Num. 27:171 Kon. 22:17Ezech. 34:5Zach. 10:2Marc. 6:34Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

  379:37-38 Luc. 10:2Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.

  38Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’

 • Marcus 7:37

  Marcus 7

  37De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’

 • Genesis 1:31

  Genesis 1

  311:31 1 Tim. 4:4God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

 • Johannes 10:7-11

  Johannes 10

  7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.

  8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

  910:9 Joh. 14:6Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

  10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

  1110:11 Ps. 23:1Jes. 40:11Ezech. 34:11-15,23Mat. 18:12-14Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.