Geen video beschikbaar image
PREKEN

Meer grip

David Schijve

18 november 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

David Schijve

Bekijk meer preken van David Schijve →
 • Psalmen 23:6

  Psalmen 23

  623:6 Ps. 27:4Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

 • Lucas 10:38-42

  Lucas 10

  38Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

  3910:39 Joh. 11:1Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.

  40Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’

  41De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.

  42Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

 • Johannes 11:20-27

  Johannes 11

  20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.

  2111:21 Joh. 11:32Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.

  22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’

  23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’

  24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’

  2511:25 Joh. 5:218:51Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

  26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

  2711:27 Joh. 1:96:1418:37‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

 • Matteüs 6:25-33

  Matteüs 6

  256:25-34 Luc. 12:22-316:25 Ps. 55:23Filip. 4:6Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

  266:26 Job 38:41Mat. 10:31Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

  27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?

  28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.

  296:29 1 Kon. 10:4-72 Kron. 9:13-24Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.

  306:30 Ps. 90:5-6Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?

  31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” –

  326:32 Mat. 6:8dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

  336:33 Rom. 14:17Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

 • Efeziërs 3:21-22

  Efeziërs 3

  21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.