image
PREKEN

Vrij... en dan?

David Schijve

14 juli 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

David Schijve

Bekijk meer preken van David Schijve →
 • Psalmen 23:6

  Psalmen 23

  623:6 Ps. 27:4Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

 • Kolossenzen 2:15-18

  Kolossenzen 2

  15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

  162:16 Rom. 14:1-6Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen , nieuwemaan en sabbat .

  17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

  18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen (2:18) in visioenen – Andere handschriften lezen: ‘in wat hij niet gezien heeft’. of zich laten voorstaan op eigen bedenksels.

 • Numeri 9:15-18

  Numeri 9

  159:15-23 Ex. 40:34-389:15-16 Ex. 13:21-22Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen.

  16Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur.

  17Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op.

  18Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren.

 • Romeinen 14:1-5

  Romeinen 14

  14114:1-15:6 1 Kor. 8:1-1310:14-33Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.

  2De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten.

  314:3 Kol. 2:16Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard.

  414:4 Mat. 7:1Jak. 4:12Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.

  5De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag , voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.

 • Romeinen 13:8

  Romeinen 13

  8Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

 • Galaten 5:13-14

  Galaten 5

  135:13 Rom. 6:151 Petr. 2:16Judas 4Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,

  145:14 Lev. 19:18Mat. 5:4319:1922:39Rom. 13:8-10Jak. 2:8want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

 • Kolossenzen 3:1-3

  Kolossenzen 3

  313:1 Ps. 110:1Marc. 16:19Ef. 1:20Hebr. 10:12Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

  2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

  3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.