image
PREKEN

Hoe groei je in geloof

David Wesdijk

9 mei 2021

Image

Deze preek is gegeven door:

David Wesdijk

Bekijk meer preken van David Wesdijk →
 • Romeinen 1:17

  Romeinen 1

  171:17 Hab. 2:4Gal. 3:11Hebr. 10:38In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

 • 2 Korintiërs 10:15

  2 Korintiërs 10

  1510:15-16 Rom. 15:20Bovendien willen we ons niet laten voorstaan op werk buiten ons gebied, op de inspanningen van anderen. We hopen alleen dat uw geloof groeit en dat u ons werk uitbundig zult prijzen binnen de grenzen die God voor ons heeft vastgesteld.

 • Jesaja 55:9

  Jesaja 55

  955:9 Ps. 103:11Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

 • Psalmen 91:1

  Psalmen 91

  91191:1-16 Job 5:19-22Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

 • Handelingen 2:17

  Handelingen 2

  172:17-21 Joël 3:1-5“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.

 • Romeinen 5:5

  Romeinen 5

  55:5 Hand. 2:17Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

 • 1 Timoteüs 1:14

  1 Timoteüs 1

  14Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten.

 • Maleachi 3:10

  Maleachi 3

  103:10 Lev. 27:30Deut. 12:5-714:22-2928:8,12Spr. 3:9-10Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

 • Romeinen 5:1-5 & 9

  Romeinen 5

  51Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.

  2Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.

  35:3 Jak. 1:2-41 Petr. 4:13-14En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,

  4volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

  55:5 Hand. 2:17Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

  95:9 1 Tes. 1:10Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

 • Efeziërs 2:1-5

  Efeziërs 2

  212:1 Kol. 2:13U was dood door de misstappen en zonden

  22:2-3 Kol. 3:6-7waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.

  32:3 Ef. 5:6Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

  4Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,

  52:5 Kol. 2:12-13heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.