image
PREKEN

A vibrant life

Johannes van Buren

13 januari 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Johannes van Buren

Bekijk meer preken van Johannes van Buren →
 • Romeinen 11:33-36

  Romeinen 11

  3311:33 Job 5:9Jes. 55:8Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.

  3411:34 Job 15:8Jes. 40:131 Kor. 2:16‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?

  3511:35 Job 41:3Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’

  3611:36 1 Kor. 8:6Kol. 1:16-17Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

 • Romeinen 12:1-8

  Romeinen 12

  121Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

  212:2 Ef. 4:235:17U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

  312:3 Rom. 15:15Filip. 2:3Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

  412:4-5 1 Kor. 6:1510:1712:12,27Kol. 3:15Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,

  5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

  612:6 1 Kor. 12:4-11,28-30Ef. 4:11-12We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.

  7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.

  8Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

 • Romeinen 6:4

  Romeinen 6

  46:4 Kol. 2:12We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

 • Efeziërs 4:22-24

  Efeziërs 4

  224:22-24 Kol. 3:5-10dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,

  234:23 Rom. 12:2dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden

  244:24 Gen. 1:26en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.