image
PREKEN

Geloof werkt écht

Johannes van Buren

3 februari 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Johannes van Buren

Bekijk meer preken van Johannes van Buren →
 • Romeinen 12:1

  Romeinen 12

  121Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

 • Romeinen 12:9-13

  Romeinen 12

  912:9 2 Kor. 6:6Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.

  1012:10 Filip. 2:3Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

  11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.

  1212:12 Kol. 4:2Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

  1312:13 1 Petr. 4:9Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

 • Matteüs 5:43-45

  Matteüs 5

  435:43 Lev. 19:18Mat. 19:1922:39Rom. 13:9Gal. 5:14Jak. 2:8Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”

  445:44 Rom. 12:14En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,

  45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

 • Romeinen 12:14

  Romeinen 12

  1412:14 Mat. 5:44Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

 • Romeinen 12:15-18

  Romeinen 12

  15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

  1612:16 Spr. 3:7Jes. 5:21Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.

  1712:17 Spr. 20:221 Tes. 5:151 Petr. 3:9Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.

  1812:18 Hebr. 12:14Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

 • Romeinen 12:19-21

  Romeinen 12

  1912:19 Deut. 32:35Mat. 5:39Hebr. 10:30Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’

  2012:20 Spr. 25:21-22Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’.

  21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

 • Johannes 13:34-35

  Johannes 13

  3413:34 Joh. 15:121 Joh. 2:7-83:11,232 Joh. 5Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

  35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

 • Hebreeën 12:1-2

  Hebreeën 12

  121Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

  2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.