image
PREKEN

God remembers

Johannes van Buren

12 mei 2019

Image

Deze preek is gegeven door:

Johannes van Buren

Bekijk meer preken van Johannes van Buren →
 • Romeinen 16:1-4

  Romeinen 16

  161Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën.

  2Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.

  316:3 Hand. 18:2,261 Kor. 16:192 Tim. 4:19Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus,

  4die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen.

 • Matteüs 25:35-37

  Matteüs 25

  3525:35 Jes. 58:6-7Ezech. 18:5-9Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

  3625:36 Hebr. 13:3ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

  37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

 • Matteüs 25:40

  Matteüs 25

  4025:40 Mat. 10:40-42En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

 • Efeziërs 2:10

  Efeziërs 2

  10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

 • Jakobus 1:27

  Jakobus 1

  271:27 Ex. 22:21Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

 • Matteüs 5:13-14 & 16

  Matteüs 5

  135:13 Marc. 9:50Luc. 14:34-35Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

  14Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

  165:16 1 Petr. 2:12Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

 • Matteüs 5:22-23

  Matteüs 5

  225:22 1 Joh. 3:15En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.

  235:23 Marc. 11:25Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,

 • Marcus 10:28-30

  Marcus 10

  28Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’

  2910:29 Marc. 8:34Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,

  30zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

 • Romeinen 16:24-26

  Romeinen 16

  25Aan (16:25-27) Deze verzen ontbreken in sommige handschriften. In andere handschriften zijn ze na 14:23 geplaatst, in weer andere na 15:33, en in een aantal na zowel 14:23 als 15:33. hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is,

  26maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen –