Geen video beschikbaar image
PREKEN

Jezus geneest

Johannes van Buren

7 oktober 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

Johannes van Buren

Bekijk meer preken van Johannes van Buren →
 • Matteüs 8:16-17

  Matteüs 8

  16Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij,

  178:17 Jes. 53:4opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’

 • Jesaja 53:4-6

  Jesaja 53

  453:4 Mat. 8:17Hebr. 2:10Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

  553:5-9 1 Petr. 2:22-2553:5 Rom. 4:25Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

  653:6 Ezech. 34:5-6Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

 • 1 Petrus 2:22-24

  1 Petrus 2

  222:22-25 Jes. 53:5-9die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.

  232:23 Mat. 5:39Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.

  242:24 Jes. 53:122 Kor. 5:21Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

 • Exodus 12:5-8

  Exodus 12

  512:5 Lev. 22:19-20Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.

  612:6 Ezech. 45:21Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten.

  7Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken.

  8Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en bittere kruiden.

 • 1 Korintiërs 11:26-30

  1 Korintiërs 11

  26Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

  27Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer.

  28Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,

  29want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

  30Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven.

 • Lucas 22:15 & 19-20

  Lucas 22

  15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.

  19En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’

  2022:20 Ex. 24:6-81 Kor. 10:16Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.