image
PREKEN

Eeuwigheidswaarde

Luuk Berendse

25 november 2018

Image

Deze preek is gegeven door:

Luuk Berendse

Bekijk meer preken van Luuk Berendse →
 • Romeinen 8:27-30

  Romeinen 8

  27God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

  288:28 Ef. 1:11Jak. 1:12En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

  298:29 1 Kor. 15:49Filip. 3:21Kol. 1:18Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

  30Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

 • Efeziërs 2:10

  Efeziërs 2

  10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

 • Johannes 4:35-42

  Johannes 4

  35Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!

  36De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.

  37Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait.

  38Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’

  39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’

  40Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen.

  41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei;

  424:42 1 Joh. 4:14ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

 • Johannes 4:31-34

  Johannes 4

  31Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet iets eten.’

  32Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’

  33‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar.

  344:34 Joh. 5:306:38-40Hebr. 10:5-9Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.

 • Romeinen 12:6

  Romeinen 12

  612:6 1 Kor. 12:4-11,28-30Ef. 4:11-12We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.

 • 1 Petrus 4:10-11

  1 Petrus 4

  104:10 Rom. 12:6Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.

  11Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

 • 1 Petrus 4:4

  1 Petrus 4

  4Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u.