image
PREKEN

Geen paniek

Willem de Vink

15 maart 2020

Image

Deze preek is gegeven door:

Willem de Vink

Bekijk meer preken van Willem de Vink →
 • 1 Petrus 2:9

  1 Petrus 2

  92:9 Ex. 19:5-6Deut. 4:20Jes. 9:143:21Ezech. 37:23Hand. 26:18Tit. 2:14Op. 1:6Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

 • Exodus 15:22-27

  Exodus 15

  22Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden.

  2315:23 Num. 33:8Ruth 1:20Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet.

  24Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze.

  25Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.

  2615:26 Deut. 7:15Ps. 103:3Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’

  27Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op.

 • Matteüs 16:13-18

  Matteüs 16

  1316:13-20 Marc. 8:27-30Luc. 9:18-21Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’

  1416:14 Mat. 14:1-217:10-13Marc. 6:14-15Luc. 9:7-8Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’

  15Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’

  1616:16 Mat. 26:63Joh. 6:68-69‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus.

  17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

  18En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, (16:18) jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen – In het Grieks is er een woordspel tussen het woord petra, ‘steen’ of ‘rotsblok’, en de naam Petrus. en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

 • Johannes 20:21-22

  Johannes 20

  2120:21 Joh. 4:3814:2717:18Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

  2220:22 Joh. 1:337:3914:2615:26Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.